About

Leadership

Refilwe Maluleke Refilwe Maluleke

Refilwe Maluleke

Managing Director

Ntombizamasala Hlophe Ntombizamasala Hlophe

Ntombizamasala Hlophe

Strategy Director

Hlengiwe Mkhize Hlengiwe Mkhize

Hlengiwe Mkhize

Finance Manager

Nolitha Mkhwanazi Nolitha Mkhwanazi

Nolitha Mkhwanazi

Head of Youth Strategy

Mmasechaba Gxolo Mmasechaba Gxolo

Mmasechaba Gxolo

Head of Data Strategy